Yritys

PÄÄTOIMIALA

Yrityksen päätoimiala on perinteiseksi rakennusinsinööritoimistoksi luokiteltava toiminta: projektin johtaminen, rakennuttaminen, suunnittelu ja valvonta.

Yleisesti ottaen yrityksestä puhuttaessa puhutaan hyvin laajasta konsulttitoiminnasta kyseisellä alalla. kts. palvelut -osio.

ARVOT

Yrityksen ja sen toiminnan pohjana on ajattelu ekologisesta ja eettisestä toiminnasta. Ajattelutapojen pohjana toimii katsanto ympäristöä sekä asiakasta kohtaan. Tämä ilmenee käytännössä esim. valituin suunnitteluratkaisuin.

Lisäksi yritys ei häpeä tunnustaa suosivansa suomalaista ja paikallista laatua sekä työtä tekemillään valinnoillaan.

Yritys noudattaa toimissaan YTN:n ja Akavan sopimia työehtoja.